Exklusivt med valmat tak

Patriciervillor i jugendstil och 1920-talsklassicism är ofta försedda med valmade tak; närmare bestämt fyra trianglar som ligger mot varandra. Gavelsidornas trianglar kan ibland vara mycket små.


Tvåplanshus med valmat tak

Äldre dansk säteribyggnad med valmade takgavlar – fastigheten fungerar idag som hotell.

Valmade tak upplevs som representativa och gemytliga. Fastigheter med valmade takpartier kan vara helt eller delvis gavellösa. Fördelen med valmade tak är att de är mera vindtåliga, då vinden inte får lika stor angreppsvidd jämfört med ett standardtak. Takkonstruktionens akilleshäl är emellertid att boytan på ovanplan minskar rejält, såvida inte sluttningen på gavelpartierna är synnerligen väl tilltagen.

Problem vid takomläggning

Nackdelarna tar sig även uttryck när det är dags att lägga om taket. Tänk nämligen på att:

  • Skarvarna mellan de olika trianglarna kräver tätningar, vilket innebär att utformningen bidrar till att öka arbetskostnaden för en eventuell takomläggning. En majoritet av de valmade taken är försedda med tegelpannor, även om plåttak också förekommer i valmat utförande. Nackdelen med oregelbundet tegelmaterial – som kräver att takläggaren pusslar fast varje tegelpanna – är att det valmade utförandet med skarvar och kanter försvårar takläggningsarbetet lika mycket som t.ex. takstolar och skorstenar.
  • Valmade tak kräver en annan typ av takstolar än standardtak, vilket innebär att hus med valmade tak är mycket komplicerade att bygga om till standardvillor med gavel.
  • Valmade tak kan vara olika branta. I somliga fall är gavelsidorna nästintill lodräta, vilket gör att de snarare påminner om tegelförsedda gavlar än om dito tak. På så sätt går det att konstruera en tvåplansvilla utan väggfasta gavelpartier. Valmade tak kan kombineras med sluttande sadeltak; något som är vanligt på större tvåplansvillor.
  • Valmade tak förekommer både på trähus och på putsade fastigheter med grundstomme av sten. I Skåne och Danmark förekommer valmade tak i första hand i kombination med tegelbeklädda fasader. Tegelpannor är det i särklass dominerande takmaterialet; i Danmark monteras de senare oftast direkt på läkten, vilket gör att de danska tegeltaken saknar undertak av papp.

Valmade tak vanliga i Sydsverige

Stenhus med valmat tak

Praktbyggnad med valmat tak och vita spröjsade fönster.

Valmade tak är ytterst vanliga i våra sydliga landsändor, för att slutligen kulminera i Danmark och norra Tyskland. I nordtyska fiskebyar har inte sällan en klar majoritet av villorna valmade takkonstruktioner. För mindre villor gäller i regel att det valmade taket kombineras med en gavelvägg, medan stora praktvillor i sin helhet erbjuder valmade takkonstruktioner. Detta gäller både enplanshus och fastigheter med två eller flera plan. Denna typ av tak kallas för halvvalmade sadeltak, medan helvalmade tak har sluttning på alla fyra sidor. Klassiska villor i jugendstil kan inte sällan påträffas med s.k. helvalmade mansardtak. Ovanför fasaden återfinns i förekommande fall ett i princip lodrätt sadeltak, som efterföljs av ett trubbigt valmat tak ovanpå. Även funkishus i två plan kan ibland förekomma med valmade tak, där det valmade partiet enbart består av en försiktig – knappt skönjbar – upphöjning på det i övrigt nästintill funkisplatta taket. I förekommande fall fyller upphöjningen en praktisk funktion – den har helt enkelt konstruerats för att inte ackumulera några större vattenmängder.

Ett valmat tak för tankarna till Danmark och Skåne.