Plåttak mest prisvärt sett till förväntad livslängd

Kostnaden för takomläggning efter ROT-avdrag uppgår lätt till 100 000 kronor för genomsnittsvillan. För hus med snitsiga detaljer såsom takkupor, fönster och dubbla skorstenar lär slutnotan bli ännu högre.


Tegelpannor av rödtegel

Keramiskt tak kostar skjortan, men har i gengäld mycket lång livslängd.

Papptak är billigast på marknaden; både sett till kostnaden för arbete och material. Takpappen rullas över taket och fästs med pappspik och klister. Papptaket är i sig både ett fungerande yttertak och innertak, varför man inte behöver investera i läkt och tillhörande luftspalt mellan de dubbla taken.

Kostnadsbilder för olika taktyper

Räkna med att totalkostnaden för att lägga papptak, exklusive råspont, börjar från 150 kronor per kvadratmeter. Nämnda pris är att betrakta som ett genomsnitt och gäller bara för materialet. Den förväntade livslängden för ett genomsnittligt papptak uppgår till 15 år. För plåttak och keramiskt material gäller emellertid följande karakteristik:

  • Räkna med att priset för genomsnittlig takplåt landar runt 200 kronor per kvadratmeter, inklusive skarvar och fästningsmaterial. Arbetskostnaden efter rotavdrag uppgår i regel till minst 500 kronor i timmen. Tänk på att det är mera tidskrävande att lägga ett plåttak än ett motsvarande papptak, eftersom det yttre plåttaket också kombineras med ett innertak av papp. Av denna anledning kan totalkostnaden för ett plåttak mycket väl bli dubbelt så hög som för ett papptak.
  • Materialkostnaden för betongpannor och tegelpannor är ungefär jämförbar – drygt 200 kronor per kvadratmeter – men tänk på att betongpannorna är lättare att lägga eftersom de är exakt lika dimensionerade. Motsvarande tegelpannor kan variera något i storlek, vilket medför ett pusslande och trixande som höjer arbetskostnaden avsevärt. Arbetskostnaden för ett tak i glaserat tegel kan mycket väl bli dubbelt så hög som för motsvarande betongpannor.
  • Tänk på att byte av material och färgton kan vara förbundet med krav på bygglov. Detta gäller särskilt i områden inom detaljplan. Bygglovet är inte dyrt, men bör vara ordnat den dag takläggaren ska påbörja sitt monteringsarbete.
  • Tänk också på att kostnaden för att hyra in byggnadsställningar tillkommer. Ju högre fasad, desto dyrare blir kostnaden för montering och hyrning av ställningsmaterial. För en standardvilla uppgår denna kostnadspost till ca 10 000 kronor.

Nedmontering av gammalt eternittak

Gammalt papptak

Papptak är billiga, men har en genomsnittlig livslängd på ca 15 år.

En kostnadspost som ytterst få kalkyler tar i beaktande – men som på intet sätt bör marginaliseras – är kostnaden för nedmontering av gamla eternittak. Eternitplattor ska monteras ner med särskild skyddsutrustning, vilket kan bli kostsamt. Dessutom tar återvinningscentralerna betalt för deponeringen av asbestplattorna – ca 1000 kronor per ton. Den som vill göra sig av med ett befintligt eternittak gör klokast i att byta ut eternitplattorna mot takplåt. Den som – mot förmodan – vill använda keramiskt material får räkna med merkostnader för dyra förstärkningsarbeten av takstolarna. De som ska byta ut sitt eternittak mot taktegel – och dessutom har en väl tilltagen fasadhöjd – kan alltså räkna med ett saftigt pristillägg i förhållande till innehållet i standardkalkylerna.

Ett lätt takmaterial kräver ingen förstärkning av takstolarna.