Täta läckande tak i tid

Ju tidigare man tätar ett läckande takparti, desto snabbare går det att förebygga en allvarlig vattenskada, som i värsta fall leder till att hela taket måste bytas ut.


Tätning av tak med silikon

Provisorisk taktätning med silikontub.

Ett läckande tak kan på sikt leda till att såväl yttertak som innertak måste bytas ut i sin helhet. Trasiga takpannor och pappbitar som lossnat är de i särklass vanligaste källorna till läckage. Denna typ av läckage är tämligen lätta att upptäcka och förebygga. Desto svårare är det emellertid att upptäcka läckage i skarvar kring takkupor och skorstenar. Dessa områden bör därför kontrolleras regelbundet, både förebyggande och direkt efter kraftiga regnoväder. Tänk även på att en skarv som sprungit läck kan vara svår att upptäcka från insidan ifall fastigheten är försedd med innertak. Vattenskador i mellanutrymmen, som spridit sig vidare in i husets konstruktion, kan tyvärr innebära att skadan redan är för sen att åtgärdas.

Förebyggande åtgärder vid takläckage

Som villaägare bör man alltid ha pappspik och presenningsmaterial redo; dessa material hjälper till att tillfälligt förebygga läckan. Plastmaterialet placeras lämpligen under trasiga tegel- och betongpannor, som sprungit läck till den grad att även takpappen fått ge vika för fuktskadorna. Följande åtgärder bör vidtas efter upptäckt läckage:

  • Vatten som runnit in i bostadsutrymmen bör omedelbart torkas bort. Placera även en hink under själva läckan för att undvika vidare vattenspridning.
  • En läcka kan antingen lokaliseras från vindsutrymmet – om sådant finns att tillgå – eller från utsidan. När du hittat skadan – fotografera den för säkerhets skull ifall den skulle ge upphov till ett försäkringsärende. Utför därefter de förebyggande reparationssåtgärderna.
  • Vid kraftiga oväder kan såväl takpannor som eternitskivor blåsa ner från taket, vilket ger upphov till tillfälliga läckor. Tänk på att omedelbart göra en provisorisk tätning, även om det för tillfället både blåser och ösregnar utomhus. En mera varaktig reparation kan sedan utföras när vinden mojnat. Tänk dock på att alltid ha sällskap vid strapatser på hustak under ogynnsamma väderförhållanden. Spänn om möjligt fast dig med en säkerhetslina runt midjan, ifall du plötsligt skulle slå slint på det hala taket.
  • Sätt i system att göra en förebyggande kontroll av taket två gånger om året samt – som tidigare påtalats – vid stormar och oväder.

Förstörd råspont efter takläckage

Tät takpapp

Takmaterial som är korrekt applicerat håller tätt från första början.

En långt gången läcka kan inte sällan innebära att stora delar av läkt och råspont måste bytas ut; något som inte kan göras utan att det yttre takmaterialet först avlägsnas. Även om yttertaket bortsett från läckan är i bra skick, måste det alltså avlägsnas helt till förmån för ny råspont och läkt. Däremot behöver vattenskador, som åtgärdas direkt, inte få lika allvarliga följder. En fuktskadad råspont kan enkelt torkas med varmluft förutsatt att tätningen av läckan genomförts korrekt. Ifall yttertaket i övrigt är tätt – och vid god vigör – förebygger en tätning av enskilda läckor att vattnet inte sprids vidare. Snabba tätningar leder således i slutändan till en ökad livslängd för hela takkonstruktionen.

En provisorisk tätning är guld värd.