Spara in arbetskostnaden – lägg taket själv

Arbetskostnaden är den i särklass största utgiftsposten i samband med all takläggning – även efter ROT-avdraget. Den som vill bjuda sig själv på en hög timlön bör således överväga att lägga om taket själv.


Borttagning av eternit

Vid borttagning av gammal takasbest ska tillbörlig skyddsutrustning användas.

Att lägga tak själv är förbundet med en viss kraftansträngning. Man bör vara händig och lösningsfokuserad – samt känna till allt för- och efterarbete som ett takarbete kantas av. Exempelvis bör man vara beredd på att avlägsna det gamla takmaterialet vilket – i fråga om eternitskivor – är förbundet med krav på skyddsutrustning.

Några råd till ivriga takrenoverare

I övrigt bör man tänka på att ett tak med kupor, ventilationsluckor, skorsten och takfönster – liksom valmade tak – kräver tidskrävande skarvarbeten. Ett rakt, sluttande s.k. sadeltak med två enhetliga sidor– vilket är vanligt på s.k. 1970-talsvillor – är allra enklast att lägga själv. Iaktta gärna följande råd innan du sätter igång med renoveringen:

  • Dagtinga inte med säkerheten. Utgå ifrån principen att byggnadsställningar alltid behövs om fallhöjden överskrider två meter, vilket så gott som alltid är fallet. En del utländska byggnadsarbetare snickrar ibland ihop eget ställningsmaterial av spillbrädor; något som absolut inte är att rekommendera ur säkerhetssynpunkt. Ett fall på flera meter kan nämligen resultera i svåra personskador.
  • Undersök ifall taket verkligen behöver läggas om. Ett smutsigt tegeltak behöver inte nödvändigtvis betyda att tegelpannorna förverkat sin rätt som skydd mot regn och rusk. Ibland kan det räcka med att tegelpannorna tvättas av med högtryckstvätt. Däremot är solblekta betongpannor ett tecken på att taket kan behöva bytas, då blekning och vittrande ytskikt ofta är ett tecken på att betongpannorna tar in vatten.
  • Räkna med att en takrenovering tar tid. Ett företag behöver två till tre veckor på sig att byta taket på en normalstor villa. Som privatperson utan erfarenhet får man räkna med en tidsåtgång på uppemot en månad.
  • En takomläggning betyder i regel att såväl skorsten som hängrännor byts ut/renoveras.
  • Glöm inte ventilationskanaler till yttertaket. En fullgod ventilationsanläggning förlänger livslängden på läkt och råspont.
  • Räkna med att materialkostnaden för ett komplett tak uppgår till ca 300 kronor per kvadratmeter, inklusive ställningshyran. En viss säkerhetsmarginal kan vara värd att räkna in, då varje takrenovering kantas av kringarbeten. En byggfirma skulle sannolikt ta från 500 kronor i timmen för själva arbetet efter ROT-avdrag. Det är med andra ord denna post man sparar in genom att själv genomföra bytet av taket.

Materialkostnad inte avdragsgill

Takomläggning från grunden

Takläggning från grunden innebär byte av både läkt och takpapp.

ROT-avdraget har medfört att vinstmarginalen för att byta tak själv – jämfört med att lägga ut renoveringen på entreprenad – har minskat en aning. Den som byter tak själv kan inte dra av värdet på sitt eget arbete och inte heller materialet är avdragsgillt, då ROT enbart gäller för tjänstesektorn. Däremot kan materialkostnaden mycket väl dras av när fastighetens säljs med vinst. Ett ljus i mörkret är således att åtminstone reavinstbeskattningen tar hänsyn till värdehöjande förbättringar på fastigheten.

Snåla inte med säkerhetsdetaljerna vid takrenoveringen.